خدمات پیشرفته

ما به سلامتی شما اهمیت می دهیم

تست تست

0 +

بیماران راضی

0 +

بخش های بهداشتی

0 +

انواع تحقیق

0 +

جوایز برنده

ویژگی های ما

تعالی تخصص ماست

تست

تست

تست

تست

تست

تست

تست

تست

تست

موارد با کیفیت

تیم متخصص کلینیک

شادی کابوسی

روان شناس و درمانگر کودک
کار از سال 1392

سعادت میرکاظمی

بازی درمانگر
کار از سال 1370

مریم حاجی کریم

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1366

آرزو رضایی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1395