چون لبخند شور و اشتیاق شماست … رزرو نوبت لبخندهای سالم هر روز تماس بگیرید 021123456789 یا نوبت بگیرید فقط کیفیت مراقبت از دندان ما فقط بهترین دندانپزشکان را داریم! رزرو نوبت لبخند فوق العاده خود را بسازید

تست

تست

تست

تست

تست

تست

درباره من

تست

تست:

  • تست
0b278482-5593-45e4-a5be-caf7f7cba5c6
image-layers-3_2
image-layers-3_3
خدمات ما

آنچه ما می توانیم به شما پیشنهاد کنیم

تست

0b278482-5593-45e4-a5be-caf7f7cba5c6

تست

0b278482-5593-45e4-a5be-caf7f7cba5c6

تست

0b278482-5593-45e4-a5be-caf7f7cba5c6

تست

تست

تست

پزشکان معتمد

تست

بالاترین کیفیت

تست

همیشه خندان

تست

تفاوت را ببین

چرا ما را انتخاب می کنید؟

ویزیت پایه

تست

پشتیبانی فرست کلاس

تست

خدمات عالی

تست

متخصصان حرفه ای

تیم حرفه ای ها

شادی کابوسی

روان شناس و درمانگر کودک
کار از سال 1392

سعادت میرکاظمی

بازی درمانگر
کار از سال 1370

مریم حاجی کریم

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1366

آرزو رضایی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1395

تست

01732329052 01732334800

قیمت ها

برنامه بهینه خود را انتخاب کنید

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

استاندارد

199
تومان
/ ماه

شناخت رفتاری

درمانهای شناختی

مشاوره 

 

حرفه ای

299
تومان
/ ماه

درمانهای شناختی

رفتار درمانی

مشاوره 

درمان

اعتباری

399
تومان
/ تومان

درمانهای رفتاری

شناخت درمانی

مشاوره

درمان