image-layers-1_1
image-layers-1_2
image-layers-1_3
ماموریت ما

روانشناسان و مشاوران کلینیک ایران تمام تلاش خود را در جهت درمان مشکلات کودکان با جدیت پیگیری می نمایند.

  • مصاحبه و سنجش روانشناختی
  • اجرای آزمونهای هوشی
  • استعدادیابی
  • اجرای آزمونهای شخصیت
  • درمان مشکلات کودکان
تاریخچه ما

موفقیت و بهبود مراجعین هدف اصلی ما است.

هدف ما بهبود مشکلات کودکان و نوجوانان می باشد.

تأسیس کلینیک اول

کلینیک ما در سال 1399 برای اولین بار تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان گلستان مجوز تاسیس دریافت کرده است.

1399

همکاران مجرب روانشناس

اصل اولیه اخلاق حرفه ای ما، جذب روانشناسان و مشاوران متخصص و کار آزموده در درمان مشکلات کودکان و نوجوانان است.

ارتباط بین المللی

تمامی همکاران در تلاش برای برقراری ارتباط با متخصصین بین المللی می باشند.

تجهیزات کلینیک در زمینه آزمونهای روانشناختی

کلینیک مجهز به تمامی تست ها و آزمونهای روانشناختی هوشی و شخصیتی می باشد. همچنین تمامی درمان های مشکلات کودکان براساس پروتکل های درمانی می باشد.

برندسازی مجدد شبکه

تست تست

image-layers-2_1
image-layers-2_2
image-layers-2_3
image-layers-2_4
مراقبت و امکانات

چرا ما را انتخاب می کنید؟

کیفیت

انعکاس

تمرکز

تست تست

تست تست

تست تست