درباره آزمونهای شخصیت

آزمونهای شخصیت یکی از مهمترین ابزارها برای شناخت خصوصیات و ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد می باشد. برای شناخت این خصوصیات و صفات شخصیتی، آزمونهای بسیار زیادی وجود دارد.

  • آزمون شخصیتی MMPI-2RF
  • آزمون شخصیتی میلون MCMI-III
  • آزمون شخصیتی کتل
  • آزمون شخصیتی کالیفرنیا CPI
  • آزمون شخصیتی NEO-PI
  • آزمون رورشاخ
  • آزمون TAT
  • آزمون CAT
  • آزمون بندرگشتالت
آزمونهای شخصیت:
روانسنجی

روان سنجی یکی از شاخه های روانشناسی می باشد که برای آزمون سازی و ساخت آزمونهای روانشناختی کاربرد دارد.

آزمونهای عینی شخصیت

این آزمونهای به شکل مداد کاغذی و یا آنلاین برگزار می گردد. مانند آزمونهای ام ام پی آی، نئو، کالیفرنیا، کتل، آلپورت و… می باشد.

آزمونهای فرافکن شخصیت

این آزمونها به شیوه فرافکن اقدام به شناخت شخصیت افراد می کند. مانند رورشاخ، تی ای تی، سی ای تی و جملات ناتمام راتر و…

کادر تخصصی کلینیک ایران

روانشناسان و مشاوران مجرب ما در کلینیک ایران این آزمونها را به شیوه ای کاملا حرفه ای بر روی بیماران برگزار می کنند و آنها را به شیوه تخصصی تفسیر می کنند.

متخصصان ما:

سعادت میرکاظمی

بازی درمانگر
کار از سال 1370

شادی کابوسی

روانشناس
کار از سال 1392

تماس با ما