تخصص ما

برای ارائه خدمات بهتر تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

تست تست تست

آزمونهای هوشی

بازی درمانی

استعدادیابی

درمانهای موج سوم

آزمونهای روانشناختی

فرزندپروری

شناخت درمانی

رفتار درمانی

برای دریافت نوبت، لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

017-32334800 017-32329052

جدول قیمت ها

هزینه جلسات مشاوره

مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان ایران در گرگان

هر جلسه مشاوره 45 دقیقه

90
تومان

آزمون وکسلر و هوش

250
تومان

مشاوره کودک

90
تومان

آزمون های کوتاه

120
تومان

استعدادیابی

300
تومان

بازی درمانی

90
تومان