شادی کابوسی

تخصص:
روان شناس و درمانگر کودک
تجربه و تخصص:
درمانگر کودکان
سابقه کار:
از 1392
شماره تماس:
01732329052

بیوگرافی

علاقه من بیشتر در زمینه روان درمانی کودکان 5 تا 12 ساله می باشد. درمان هایشناختی رفتاری و رفتار درمانی جز رویکردهای اصلی درمانی من می باشد.

مهارت های حرفه ای

شناخت درمانگر
87 %
رفتار درمانگر
65 %
روان درمانگر کودک
92 %

آموزش

تست:

  • تست
  • تست

رهنمودهای شغلی

علاقه های پژوهشی من در زمینه اختلالات و مشکلات دوران کودکی است

تماس با من