امید شهریاری

بیوگرافی

کارشناس اختلالات یادگیری اداره کل آموزش و پرورش استان(۸۶-۸۸)

معاون اداره آموزش و پرورش گرگان(۹۳-۹۶)

مدیر آموزش و پرورش کردکوی (۹۶-۹۸)

معاون دانشگاه فرهنگیان استان گلستان( ۹۸- ۹۹)

مهارت های حرفه ای

روانشناس آموزشی
87 %
روان درمانگر
65 %
روانشناس نوجوانان
92 %

آموزش

برای افزایش مهارت های درمانی، در جلسات کارگاهیی کودک شرکت کرده ام:

  • تست
  • تست 
  • تست

رهنمودهای شغلی

درمان اختلالات زیر جز زمینه های شغلی من می باشد.

اختلالات اضطرابی کودکان

اختلالات وسواس کودکان

اختلال تیک و تورت

اختلال افسردگی

و ……