دکتر فرشته رستگار

بیوگرافی

علاقه من به روانشناسی کودک و درمان کودکان 5 تا 12 ساله می باشد.برای درمان اختلالات دوران کودکی از رویکرد رفتاری و شناختی رفتاری بیشتر استفاده می کنم.

مهارت های حرفه ای

شناخت درمانگر
87 %
رفتار درمانگر
65 %
روان درمانگر کودکان
92 %

آموزش

برای افزایش مهارت های درمانی، در جلسات کارگاهیی کودک شرکت کرده ام:

 • تست
 • تست 
 • تست

رهنمودهای شغلی

درمان اختلالات زیر جز زمینه های شغلی من می باشد.

اختلالات اضطرابی کودکان

اختلالات وسواس کودکان

اختلال تیک و تورت

اختلال افسردگی

و ……

تماس با من

  شادی کابوسی

  بیوگرافی

  علاقه من به روانشناسی کودک و درمان کودکان 5 تا 12 ساله می باشد.برای درمان اختلالات دوران کودکی از رویکرد رفتاری و شناختی رفتاری بیشتر استفاده می کنم.

  مهارت های حرفه ای

  شناخت درمانگر
  87 %
  رفتار درمانگر
  65 %
  روان درمانگر کودکان
  92 %

  آموزش

  برای افزایش مهارت های درمانی، در جلسات کارگاهیی کودک شرکت کرده ام:

  • تست
  • تست 
  • تست

  رهنمودهای شغلی

  درمان اختلالات زیر جز زمینه های شغلی من می باشد.

  اختلالات اضطرابی کودکان

  اختلالات وسواس کودکان

  اختلال تیک و تورت

  اختلال افسردگی

  و ……

  تماس با من