دکتر فرشته رستگار

تخصص: کودک و نوجوان
روانشناس
مدرک:
دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
تجربه و تخصص:
روان درمانگر کودک و نوجوان
سابقه کار:
از 1395
ایمیل:
rastgar.fereshteh@gmail.com
شماره تماس:
01732329052
عضو:
سازمان نظام روانشناسی ایران
مدرس:
استاد دانشگاه

بیوگرافی

علاقه من به روانشناسی کودک و درمان کودکان 5 تا 12 ساله می باشد.برای درمان اختلالات دوران کودکی از رویکرد رفتاری و شناختی رفتاری بیشتر استفاده می کنم.

مهارت های حرفه ای

شناخت درمانگر
87 %
رفتار درمانگر
65 %
روان درمانگر کودکان
92 %

آموزش

برای افزایش مهارت های درمانی، در جلسات کارگاهیی کودک شرکت کرده ام:

  • تست
  • تست 
  • تست

رهنمودهای شغلی

درمان اختلالات زیر جز زمینه های شغلی من می باشد.

اختلالات اضطرابی کودکان

اختلالات وسواس کودکان

اختلال تیک و تورت

اختلال افسردگی

و ……

تماس با من