مریم حاجی کریم

تخصص:
روانشناس و مشاور کودک
سابقه کار:
از 1370
ایمیل:
شماره تماس:
1732329052

بیوگرافی

تست تست

مهارت های حرفه ای

روانشناس
87 %
درمانگر اختلالات یادگیری
65 %
روانشناس و مشاور کودکان
92 %

آموزش

تست:

  • تست
  • تست
  • تست

علاقه های پژوهشی و درمانی

تست تست تست

تماس با من