فاطمه سادات مرتضوی

تخصص:
روانشناس و مشاور کودک
تجربه و تخصص:
روان درمانگر کودک
سابقه کار:
از 1396
ایمیل:
شماره تماس:
01732329052

بیوگرافی

تست تست

مهارت های حرفه ای

روانشناس و روان درمانگر
87 %
شناخت درمانگر
65 %
روان درمانگر کودک
92 %

آموزش

تست:

  • تست
  • تست
  • تست

علاقمندی های پژوهشی و درمانی

تست تست

تماس با من